ระบบช่วยเหลือการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ - ML Web OPAC?

การสืบค้นข้อมูลออนไลน์ - ML Web OPAC เป็นการให้บริการสืบค้นข้อมูลสื่อทุกประเภทที่ห้องสมุดทำรายการเพื่อให้บริการกับสมาชิก ซึ่งสามารถเรียกดูรายละเอียดสื่อ อาทิ สถานที่เก็บสื่อ, ชั้นวาง และสถานะของสื่อ

คุณสามารถหาสื่อประเภทต่างๆ ตามรายการดังต่อไปนี้:

การสืบค้นข้อมูลออนไลน์ - ML Web OPAC มีบริการข้อมูลเฉพาะสมาชิก ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว อาทิ วันหมดอายุ,การเปลี่ยนรหัสผ่าน ตลอดจน สามารถตรวจสอบประวัติการยืมคืน, การยืมต่อ, การจองสื่อ, การแนะนำสื่อใหม่, การส่งข้อความ หรือรายงานสื่อใหม่เฉพาะสมาชิกอีกด้วย

เริ่มต้นการใช้งานการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ - ML Web OPAC?

เริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายๆ ด้วยระบบคำสั่ง 2ภาษา ซึ่งสามารถเลือกใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ซึ่งเมนูคำสั่งการใช้งานจะอยู่ที่ด้านบนของแต่ละหน้า สามารถเลือกใช้งานการสืบค้นข้อมูลสื่อได้ 2แบบดังนี้

จะตรวจสอบประวัติการยืมคืนข้อมูลส่วนตัวได้อย่างไร?

เลือกปุ่มคำสั่ง 'สมาชิก' จากเมนูด้านบนของหน้าจอ ซึ่งก่อนเข้าสู่ระบบสมาชิกออนไลน์ จะต้องพิมพ์รหัส และรหัสผ่านของท่านทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนตัวของท่านเอง

ท่านสามารถคลิกเลือกแฟ้มข้อมูลด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อตรวจสอบ หรือ ทำรายการต่างๆได้ดังนี้

ควรใช้ระบบสืบค้นแบบใด?

ค้นแบบง่าย - ตำแหน่งใดก็ได้

"ทุกเขตคำค้น" จะค้นจาก "ชื่อเรื่อง", "หัวเรื่อง", "ผู้แต่ง", "หมายเหตุ", หรือ "สำนักพิมพ์" หรือระบุแนวสืบค้นตามที่ต้องการ


ค้นแบบง่าย - ขึ้นต้นด้วย/ตรงตัว

โปรดเลือกระบุแนวสืบค้นตามที่ต้องการ "ชื่อเรื่อง", "หัวเรื่อง", "ผู้แต่ง", "เลขมาตรฐาน", "เลขเรียก", หรือ "สำนักพิมพ์"


ค้นแบบซับซ้อน

"ทุกเขตคำค้น" จะค้นจาก "ชื่อเรื่อง", "หัวเรื่อง", "ผู้แต่ง", "หมายเหตุ", หรือ "สำนักพิมพ์" หรือระบุแนวสืบค้นตามที่ต้องการ

จำกัดการสืบค้นอะไร?

การจำกัดการสืบค้นเป็นกลไกที่เป็นประโยชน์มาก ในกรณีที่ผลลัพธ์ของการค้นข้อมูลมีปริมาณมาก สามารถเลือกใช้การจำกัดการสืบค้นเพื่อค้นหาข้อมูลสื่อได้ตรงกับที่ท่านต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: